Full service advertising agency

download our presentation
visit us on

 

Процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Проект: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на иконимическите последствия от пандемията COVID-1и стабилност на работните места.

 Регистрационен номер на договора: BG16RFOP002-2.073-9460-C01

• Бенефициент: АБСЕНТ СТУДИО ООД
• Обща стойност: 10 000 лева
• Европейско финансиране: 8 500 лева
• Национално съфинансиране: 1 500 лева
Начало: 25.01.2021 г.
Край: 25.04.2021 г.